Contact

SC INSTAL DATA PROIECT SRL

Sediu social: 400217, Cluj-Napoca, str. Kovari Laszlo, nr. 97
Punct de lucru: 400217, Cluj-Napoca, str. Kovari Laszlo, nr. 97

Nr. Înregistrare la Of. Registrului Comertului: J12/1580/1998
Cod fiscal: RO 11062173
IBAN: RO52 BTRL 0130 1202 9401 34XX BANCA TRANSILVANIA CLUJ
Tel: 0264 433 100; 0264 406 267, Fax: 0371 606 715
E-mail: